Velkommen

Velkommen til GrowSpace Mossige. Her kan du bli inspirert til å bli mer på lag med naturen.

Denne siden drives av Cecilie Mossige, kunstner og hobbydyrker:

– Hvorfor tvinger vi naturen inn i våre menneskeskapte systemer, når de naturlige systemene allerede fungerer så fantastisk mye bedre? Utviklet over milliarder av år, finnes det allerede helt ferdige, dynamiske, komplekse opplegg ute i naturen, for å få planter til å gro og trives. Disse ødelegger vi når vi graver, pløyer, gjødsler og sprøyter. Slik skaper vi nye problemer for oss selv, og ødelegger grunnlaget for regenerering av ressursene vi trenger.

Min rettesnor i dyrkingen er å se til naturen. Det har hittil ikke slått feil.

Som kunstner bruker jeg den samme innstillingen. Vi er alle natur, og kunsten springer ut fra ønsker om et system som kan ligne naturens form for organisering. Kunstverk som slår oss som umiddelbart vakre eller sanne, følger ofte gitte fysiske lover, matematiske formler og regler, som vi finner igjen i naturen.

Så, ta deg en tur i skogen, og legg merke til hvor godt alt henger sammen. Hvor vakkert og riktig det er. Dette trenger vi ikke gjøre om på. Vi trenger bare koble oss på!