Intervju med NTB om gravefri dyrking og ugress

Tett med nytteplanter forhindrer ugress

Nylig ble Cecilie intervjuet av NTB i forbindelse med en artikkel om ugress. Her får du lese om hvordan gravefri dyrking kan redusere ugresspresset ved hjelp av naturens metoder.

https://www.f-b.no/tipsene-som-holder-ugresset-unna-bruk-naturens-egen-metode/f/5-59-2614552

Klikk på lenken over for å lese artikkelen i Fredrikstads blad! Utdrag under:

Lukefri dyrking

For noen år siden var Cecilie Mossige oppgitt eier av en hageparsell som bare så ut til å få mer ugress jo mer hun lukte.

– Da jeg overtok parsellen, begynte jeg å grave opp bedet og luke vekk røtter og ugress slik jeg hadde lært. Men uansett hvor mye jeg lukte, ble jeg ikke kvitt ugresset, sier hun.

Vendepunktet kom da hun fikk høre om gravefri dyrking.

– Ved gravefri dyrking bruker du naturens egen metode for å holde ugresset unna. Har du bar jord i bedet, vil det raskt tiltrekke seg ugress. Hvis man i stedet sørger for å hele tiden holde jorda dekket med organisk materiale, får ikke ugressfrøene jord å spire i. Samtidig får ikke det ugresset som allerede befinner seg i bakken, lys til å vokse, forklarer hun.

Jorddekke motvirker ugress – og du kan dyrke sopp i det samtidig!