Ny forskning på kunstgjødsels effekt, på jord og planters næringsopptak

Ny studie, publisert september 2023, viser tydelig de negative effektene på jordens mikroliv ved tilføring av kunstgjødsel. Dette gir senere merkbart mindre biodiversitet, noe som påvirker plantenes næringsopptak negativt. Les studien selv, i lenken gjennom knappen under:

I artikkelen viser forskerne at jorden mister mer og mer nitrogen, som fører til reduserte avlinger, skrinnere jord, økt gjødselbruk og økt avrenning med forurensning av vannveiene.

En ond sirkel der altså, som vi vet kan brytes med regenerative metoder: Naturlig gjødsel, komposttilførsel, jorddekking, polykultur og mindre pløying. Gravefri dyrking kan også skaleres opp til å brukes i kommersielt landbruk, på store arealer.

Har du tatt gratis-kurset om gravefri dyrking? Hvis du vil få vite mer, klikk under og meld deg på: