Erosjon og forringelse, eller bedre matjord?

photo-1606739211185-2c846d734a6d

Som du kjenner til, har plogen og spaden ført til kvantesprang i matforsyningen vår opp gjennom historien, og gitt oss grunnlag for høyt spesialiserte og unike kulturer og samfunn. Dessverre er det også pløying som har ført til ødelagt matjord, og påfølgende kollaps av de samme avanserte menneskelige kulturene. Vi har lært om disse kjente kulturene i Hellas, Roma, Midt-Østen og Mellom-Amerika i historietimene på skolen. Nå skjer denne prosessen også med vår matjord i vår tid! Slikt skjer når vi bare henter ut og tar oss til rette, uten å ta hensyn til at matjorden er levende.

The Dust Bowl
Matjorden i de store jordbruksområdene i verden er snart så ødelagt og erodert, at det om ikke mange årene blir umulig å få nyttevekster til å gro der. Uansett hvor mye det gjødsles og sprøytes, vil økosystemet i jorden snart kollapse, og bli tørr sand uten liv. Dette har allerede skjedd i moderne tid (1930-tallet) i USA, da prærien ble såpass pløyd i stykker at den ikke lenger holdt sammen. Tørke og vind tok tak i dette løse, tørre pulveret (som før var fruktbar matjord), og skapte historiske støvstormer som gjorde det umulig å bo i området. Sjekk ut mer om dette her: https://no.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl 

Samme effekt fås av vanlig spavending! Du forstyrrer jordas økosystem, igjen og igjen, hver gang det graves. 

Løsning: Gravefri (/ pløyefri) dyrking
Forskning viser at pløyefritt landbruk gir en matjordproduksjon tilsvarende lik eller høyere enn det volumet av matjord som brukes opp i dyrkingen.( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1948917/ ).

Vi kan derfor konkludere med at dette er en bærekraftig og langsiktig metode for dyrking av nyttevekster.
I stedet for å bryte ned matjord, bygger vi opp jorden ved å benytte prinsippene for gravefri dyrking. Jorden gjøres mer robust, og den vil bli BEDRE i stand til å støtte vekst og produksjon av planter, jo lengre tid det går.
photo-1536236010565-78fbb2fb25d5

Krever noe helt annet av bonden/ hobbydyrkeren
Ved å gå over til denne metoden, erstatter vi mekanikk og kjemi med biologiske systemer og prosesser. Dette er en totalt forskjellig å dyrke på, som krever langt mer kognitiv innsats av den som dyrker. Her må du følge mye mer med på hva som skjer i bedet ditt, og justere underveis! Det tar også en stund får du oppnår økologisk balanse i dyrkingen, og underveis mot dette målet vil du se at du kan få faser med trøbbel før naturen får justert seg.

Derfor gjelder det å ha nok kunnskap innabords, så du ikke mister motet underveis. Les vår PDF med prinsippene for gravefri dyrking, og finn bøker om temaet slik at du får en større trygghet. I PDF’en nevner jeg flere av pionerene innen gravefri dyrking, som har gitt ut bøker om metoden. Følg med på instagram-kontoen vår også for flere tips!


Kurs med veiledning gir trygghet
Om du blir med på kurs hos GrowSpace, vil du også få en grundig kunnskap om hva som skal til i de forskjellige situasjonene, fra oppbygging av bed til gjødsling og vedlikehold. Skriv deg opp på vårt gratis kurs, for å få vite mer.

Lykke til med å dyrke på lag med økosystemet!
Cecilie Mossige